bootstrap responsive templates
Mobirise

24.02.2019
Synodalne rozważania na temat pomocy materialnej

Wsparcia w trudnej sytuacji życiowej możemy udzielać przede wszystkim na płaszczyźnie duchowej, psychologicznej i materialnej. Ponieważ pierwsze dwie płaszczyzny pomocowe były już przedmiotem refleksji synodalnej, obecnie skupimy się na szeroko rozumianej pomocy materialnej. Pomoc materialna człowiekowi (rodzinie) będącemu w potrzebie ma także ogromny wpływ na jego psychikę, a w konsekwencji na życie duchowe.
Jaka jest kondycja materialna naszych rodzin? Wydaje się, że w ostatnich latach uległa ona znacznemu polepszeniu. Obserwujemy ciągły spadek bezrobocia, wzrost płac oraz radykalny spadek ubóstwa wśród rodzin wielodzietnych. Nie oznacza to jednak niemożliwości wystąpienia sytuacji kryzysowej pod względem materialnym, nawet w dobrze prosperującej rodzinie. Jakie są najczęstsze przyczyny tych kryzysów? 

czytaj dalej

Mobirise

13.01.2019
Orszak Trzech Króli

W dniu dzisiejszym członkowie Rady Parafialnej i Rady Ekonomicznej oraz młodzież działająca w parafii wystąpiła w Orszaku Trzech Króli. Wczoraj ta sama grupa dała występ przed spotkaniem opłatkowym dla osób samotnych. Mamy nadzieję że nie jest to ostatni występ tego wspaniałego zespołu.


więcej multimediów w dziale "galeria"